O czym trzeba pamiętać, jak do przetransportowania mamy bydło? Jakiego typu zezwolenia trzeba posiadać?

  • Data dodania: 13 March 2019
Przewóz żywych zwierząt pod patronatem działalności gospodarczej to przestrzeganie wielu najważniejszych zasad. Co najbardziej ważne, warunki tego rodzaju transportu określają surowe przepisu unijne. Jeden z tego typu przepisów mówi, że przedsiębiorstwa jakie zajmują się transportem inwentarza powinny być do tego upoważnione przez dane państwo członkowskie UE. Co powinniśmy jeszcze wiedzieć?


Unia Europejska - rolnictwo
Author: greensefa
Source: http://www.flickr.com
UE w dotyczącym tej tematyki Rozporządzeniu - w zakresie ochrony zwierząt w czasie transportu i związanych z tym działań określa obowiązki wszystkich osób, jakie uczestniczą w procesie przewozu zwierząt, czyli przewoźników, organizatorów transportu, kierowców i opiekunów, niezależne od takiej kwestii czy to jest transport bydła czy inny. Unia Europejska ustanawiania zezwolenia, umacnia środki nadzoru określa oraz konkretyzuje przepisy, które odnoszą się do długości podróży oraz stosowanych pojazdów -
ładowny transport bydła.

Przepisy tego rodzaju mają na celu zagwarantowanie dobrostanu zwierząt w trakcie transportu, a więc jak najbardziej powinny zapobiec zranieniu lub cierpieniom zwierząt, zagwarantować więc najbardziej właściwe warunki odpowiednie do ich potrzeb. Wszystkie zainteresowane strony, które biorą udział w operacjach przed i po transporcie, a jednocześnie ich pracownicy muszą być najlepiej przeszkoleni.

Żeby odnaleźć porywające zagadnienia w internecie, to w pierwszej kolejności kliknij w link mieszczący się tu i przejdź dalej - zapewne nie będziesz żałować.

Zwłaszcza kierowcy i osoby towarzyszące muszą posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowych, jakie wydane jest na podstawie fachowych szkoleń jakie odnoszą się do dobrostanu zwierząt podczas przewozu, potwierdzonych pomyślnym wynikiem egzamin, który organizowany jest przez niezależny organ upoważniony przez właściwe władze.


ekstra rozwiązanie
Author: rodtuk
Source: http://www.flickr.com
Jak przejazd ma być bardziej długi niż sześćdziesiąt pięć kilometrów, czyli jest to odległość znaczna, jak transport z Włoch na przykład, przewoźnicy muszą mieć specjalistyczne zezwolenie, jakie wydawane jest przez właściwy organ państwa członkowskiego. Aby zdobyć tego typu zezwolenie trzeba wskazać, iż przewoźnik dysponuje odpowiednią liczbą dobrze zorganizowanego personelu, wyposażenia oraz procedur operacyjnych. W sytuacji, gdy jest to przewóz, który trwa ponad osiem godzin wnioskodawca musi pokazać świadectwa kwalifikacji zawodowych dla kierowców i osób towarzyszących, świadectwa zatwierdzenia środka transportu do wykorzystania, a także wiele innych koniecznych informacji.