Określenia prawne są bardzo liczne, skomplikowane i jednocześnie w większości znane tylko wtajemniczonym

  • Data dodania: 12 March 2019
Prawo jest tą dyscypliną nauki, która rozwijała się przez stulecia. Jego korzenie sięgają czasów starożytnych i część nakazów przetrwała do XXI wieku, chociażby w postaci znanych skrzydlatych słów, które są niezwykle chętnie cytowane np. przez polityków. Nasza znajomość ustaw czy nawet tylko terminologii prawniczej bywa dość dyletancka. Po pierwsze tę specjalność charakteryzuje duża rozległość, ale i ciągłe zmiany.


Porady prawne
Source: prawo.legeo.pl
A wreszcie po drugie, w tym zwyczajnym życiu nieczęsto jest wymagana wiedza z tego tematu. Z tego też powodu zajmiemy się dzisiaj słabo znanym terminem e-procurement. Samo brzmienie tego wyrazu już na początku odsyła nas rzecz jasna do języka łacińskiego. Bardzo podobne określenie, to jest per procura, bywa dobrze znane znawcom dziejów świata. W dawnej ojczyźnie królowie mogli wyjść za mąż w niezwykle nietypowy sposób. Ślub per procura to taka ceremonia, gdzie jeden z niedoszłych małżonków nie jest obecny, ale zastępuje go jego pełnomocnik. Nieco może zaskakiwać to fakt, że i obecnie w uroczystość weselna może się w taki sposób odbyć.

Powróćmy jednak do sedna naszych rozważań. Wspomniane wyżej hasło e-procurement (patrz: dobre szkolenia e-procurement) również odnosi się w jakiś sposób do szeroko pojętego reprezentowania.

Jeśli pragniesz poszerzyć swą wiedzę z ten temat, to zapraszam do mej strony. Trzeba nacisnąć na moje łącze (https://wroclaw-notariusz.net/) i voila.

Dzięki systemom informatycznym możliwe bywa szybkie dokonywanie zamówień, co znacznie wpływa na zmodernizowanie transakcji kupna-sprzedaży. Dzięki komputeryzacji zarówno placówki publiczne, jak i prywatne mogą w prosty i, co warte zaznaczenia, klarowny sposób zamawiać surowce i śledzić cały czas postęp transakcji. W tak pomyślanym systemie sprzedaży zazwyczaj korzysta się z elektronicznych podpisów i faktur, które zastępują te tradycyjne wersje dokumentów. I w tym przypadku nie bywa obowiązkowa osobista obecność dwóch współuczestników dokonujących transakcji biznesowych.


prawo
Zaimplementowanie tego typu rozwiązań na pewno pozwoli zaoszczędzić wiele czasu, ale nie tylko. Dzięki e-procurement każdy przedsiębiorca może kontrolować poziom danej transakcji i każdego dnia wyciągać cenne wnioski. A to znacząco wpłynie także na budżet konkretnej firmy. Jeśli kontrahent nie świadczy usług na satysfakcjonującym poziomie, to bez niepotrzebnych i czasochłonnych analiz można w szybki sposób pozyskać niepodważalne dowody na to, że transakcja przestała być dla nas owocna.