Doradztwo

Przestrzeganie rozporządzeń i reguł bezpieczeństwa i higieny pracy jest istotne

  • Data dodania: 3 March 2019
bhp
Author: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Source: http://www.flickr.com
Bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina szeroka i złożona. Jest to to zbiór przepisów, sposobów, oraz środków organizacyjnych, technicznych i badawczych posiadających na celu pewne świadczenie pracy w przyzwoitych warunkach. Nadzór BHP czuwa, aby nie naruszyć przepisów i reguł bhp, gdyż może to wywołać negatywne następstwa dla zdrowia, życia i własności, a również skutkuje odpowiedzialnością prawną, karami zarówno dla pracodawcy, jak i pracującego. W myśl zarządzeń, na pracodawcy ciąży obowiązek zabezpieczania życia i zdrowia swoich pracowników. Czynić to musi przy odpowiednim spożytkowaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym funkcjonalności, socjologii, psychologii i medycyny pracy.